Psychologická poradna pro dospělé

Často se člověk obává vyhledat odbornou pomoc a řešení svého problému odkládá. Přitom mnohdy pomůže hned první návštěva psychologické poradny. Psychoterapeutické centrum Řipská sdružuje kvalitní a zkušené odborníky, kteří jsou připraveni vám pomoci.

Pokud právě řešíte složitou životní situaci, neváhejte se na nás obrátit co nejdříve.

Jak probíhá psychoterapie

 • Na základě doporučení terapeuta a v závislosti na potřebách a možnostech klienta je psychoterapie léčbou krátkodobou (do tří měsíců), střednědobou (od tří do šesti měsíců) nebo dlouhodobou (delší než šest měsíců). Sezení obvykle probíhá jednou týdně nebo podle vzájemné dohody.
 • Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a tím, co léčí, je terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem. Mezi nimi se vytváří tzv. terapeutické spojenectví, v němž společně obě strany pracují na jasně vymezených cílech a potřebách – tedy na tom, co klienta trápí.
 • Na rozdíl od farmakoterapie, která je pro pacienta pasivnějším, a proto i pohodlnějším způsobem léčby, psychoterapie vyžaduje od pacienta (klienta) aktivitu a motivaci pracovat na svém zdraví.

Nejčastější potíže

Mezi nejčastější potíže dospívajících a dospělých, se kterými se v poradně nejčastěji setkáváme, patří např.:

VZTAHY:

 • partnerské krize, ztráta důvěry v partnera
 • nevěra partnera, paralelní partnerské vztahy klienta, potřeba rozhodnutí
 • problémy v mezilidských vztazích
 • problémy v navazování vztahů (přátelských či partnerských)
 • problémy s intimitou ve vztahu
 • impulzivita, nestálost ve vztazích
 • sociální fobie

 

OSOBNÍ POTÍŽE:

 • nízká sebedůvěra
 • životní krize
 • závislost na alkoholu, závislost na drogách, gambling
 • úzkost a strach
 • fobické stavy (klaustrofobie, agorafobie atd.)
 • panické ataky
 • traumatická událost v rodině
 • psychosomatické potíže
 • deprese, ztráta životní motivace
 • obsedantně kompulzivní potíže (OCD)